Attribute Type Value
id string 1436300
contentobject_id string 64262
version string 1
language_code string 'ger-DE'
language_id string 3
contentclassattribute_id string 268
attribute_original_id string 0
sort_key_int string 0
sort_key_string string ''
data_type_string string 'ezimage'
data_text string ' Q2Fub24=Q2Fub24gUG93ZXJTaG90IFNYMTAwIElTMQ==MTgwLzE=MTgwLzE=Mg==MjAxMTowMzoyNCAxNjoyNzo1NQ==MQ==MTk2MS8yMA==MjgvMTA=MjAwMDIyMA==MjAxMTowMzoyNCAxNjoyNzo1NQ==MjAxMTowMzoyNCAxNjoyNzo1NQ==AQIDAA==NS8xMTM4LzMyOTUvMzI=MC8zOTUvMzI=NQ==MTY=NjAwMC8xMDAwHAABAAMAMAAAAAgEAAACAAMABAAAAGgEAAADAAMABAAAAHAEAAAEAAMAIgAAAHgEAAAAAAMABgAAALwEAAAGAAIAHAAAAMgEAAAHAAIAFgAAAOgEAAAIAAQAAQAAANW3DwAJAAIAIAAAAAAFAAANAAQAlAAAACAFAAAQAAQAAQAAAAAAKQIAAAMAFAAAAHAHAAAmAAMAMAAAAJgHAAATAAMABAAAAPgHAAAYAAEAAAEAAAAIAAAZAAMAAQAAAAEAAAAcAAMAAQAAAAAAAAAdAAMAEAAAAAAJAAAeAAQAAQAAAAADAAEfAAMARQAAACAJAAAiAAMA0AAAAKoJAAAjAAQAAgAAAEoLAAAkAAMATgAAAFILAAAlAAEADgAAAO4LAAAnAAMABgAAAPwLAAAoAAEAEAAAAAIMAADQAAQAAQAAAAAAAAAtAAQAAQAAAAAAAAAAAAAAYAACAAAABQAAAAAAAAAEAP//AQAAAAEAAAAAAAAAAAAPAAMAAQAFIAEA/3///2DqcBfoA18AwAD//wAAAAAAAAAAAAABAAAAwAzADAAAAAD//wAA/3//fwAAAAD//1AAAgBwF+YArQAAAAAAAAAAAEQAIACgAEAAXwCKAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAqQAAAGEAhgAAAAAAAQD6AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAASU1HOlBvd2VyU2hvdCBTWDEwMCBJUyBKUEVHAAAAAABGaXJtd2FyZSBWZXJzaW9uIDEuMDAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPsBAACbAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAJQEAAJIBAABgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACUBAAAiAgAAAAAAAAAAAAAAAAAACAAAAAUAAAAAAAAABgAAAAUAAAAAAAAAAAAAAAoAAAAKAAAAwQAAALwAAAC/AAAAJQEAADsCAAARAAAAAAAAAAAAAAC8AAAAvwAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJAAAAAAEAAAABAAAmf////b///8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAByAQAAAAAAAJn////2////AAAAAAAAAAADAAAAAQAAAAAAAAAAAAAA+AMAAAIEAAAABAAAAAUAAAAAAACa////9////w4AAABSAwAABAcAAFYGAABSAwAAAQAAAEACAAAlAQAAwQAAAJMCAAARAAAABAAAAMAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFoFAAAFAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAfAUAAAAAAAAAAAAAwAAAAAEAAAAAAAAAjMr//wMAAAABAAAAWQUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAzgcAAEAEAAD1AAAAvgEAAGQAAADEAAAALAAAAPsPAAD7DwAAAQAAAAEAAAAbAAAACgAAAFc9X4EAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAYAACAAkAAQDADJAJZABkABIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAABAAAAAgACAAIAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACKAAEAAAAEAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACgAQAAAAAQAAgAAQABAIAC4AEAAAAAAAAAAAAACACAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAAAAAAnAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADgAAAAAAAAAAAAAAAAAGAAAAAACXNlWXdN/U04skvalatPxaSUkqALICAAA=AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMDEwMA==MQ==MzI2NA==MjQ0OA==MzM2Mg==MzI2NDAwMC8yMjU=MjQ0ODAwMC8xNjk=Mg==Mg==Aw==MA==MA==MA==MzI2NC8zMjY0MA== '
data_int NULL
data_float string 0
contentclass_attribute object[eZContentClassAttribute] Object
>id string 268
>serialized_name_list string 'a:3:{s:6:"eng-GB";s:5:"Image";s:16:"always-available";s:6:"eng-GB";s:6:"ger-DE";s:4:"Bild";}'
>serialized_description_list string 'a:2:{s:6:"eng-GB";s:0:"";s:6:"ger-DE";s:0:"";}'
>version string 0
>contentclass_id string 30
>identifier string 'image'
>placement string 2
>is_searchable string 0
>is_required string 0
>can_translate string 1
>is_information_collector string 0
>data_type_string string 'ezimage'
>data_int1 string 10
>data_int2 string 0
>data_int3 string 0
>data_int4 string 0
>data_float1 string 0
>data_float2 string 0
>data_float3 string 0
>data_float4 string 0
>data_text1 string ''
>data_text2 string ''
>data_text3 string ''
>data_text4 string ''
>data_text5 string ''
>serialized_data_text string 'a:1:{s:6:"ger-DE";s:0:"";}'
>category string ''
>content string ''
>temporary_object_attribute object[eZContentObjectAttribute] Object
>data_type object[eZImageType] Object
>display_info array Array(2)
>name string 'Bild'
>nameList array Array(3)
>description string ''
>descriptionList array Array(2)
>data_text_i18n string ''
>data_text_i18n_list array Array(1)
contentclass_attribute_identifier string 'image'
contentclass_attribute_name string 'Bild'
can_translate integer 1
is_information_collector string 0
is_required string 0
content object[eZImageAliasHandler] Object
>alternative_text string ''
>original_filename string 'Der Talking Ranger macht Spass.JPG'
>is_valid string 1
>front_colorbox array Array(19)
>front_xsmall array Array(19)
>front_small array Array(19)
>front_medium array Array(19)
>front_large array Array(19)
>front_full array Array(19)
>front_full_cropped array Array(19)
>campaign array Array(19)
>backgroundimage array Array(19)
>highlighted array Array(19)
>contentgrid array Array(19)
>gallery array Array(19)
>galleryfull array Array(19)
>imagefull array Array(19)
>multiuploadthumbnail array Array(19)
>original array Array(19)
has_http_value boolean false
value object[eZImageAliasHandler] Object
>alternative_text string ''
>original_filename string 'Der Talking Ranger macht Spass.JPG'
>is_valid string 1
>front_colorbox array Array(19)
>front_xsmall array Array(19)
>front_small array Array(19)
>front_medium array Array(19)
>front_large array Array(19)
>front_full array Array(19)
>front_full_cropped array Array(19)
>campaign array Array(19)
>backgroundimage array Array(19)
>highlighted array Array(19)
>contentgrid array Array(19)
>gallery array Array(19)
>galleryfull array Array(19)
>imagefull array Array(19)
>multiuploadthumbnail array Array(19)
>original array Array(19)
has_content string 1
class_content string ''
object object[eZContentObject] Object
>id string 64262
>section_id string 3
>owner_id string 0
>contentclass_id string 30
>name string 'Haus der Natur Feldberg'
>published string 1393325671
>modified string 1393325671
>current_version string 1
>status string 1
>remote_id string 'bcdf9ce7ee64a03b0a062f6aaf032a32'
>language_mask string 3
>initial_language_id string 2
>current object[eZContentObjectVersion] Object
>versions array Array(1)
>author_array array Array(0)
>class_name string 'Bild'
>content_class object[eZContentClass] Object
>contentobject_attributes array Array(3)
>owner NULL
>related_contentobject_array array Array(0)
>related_contentobject_count string 0
>reverse_related_contentobject_array array Array(0)
>reverse_related_contentobject_count string 0
>linked_contentobject_array array Array(0)
>linked_contentobject_count string 0
>reverse_linked_contentobject_array array Array(0)
>reverse_linked_contentobject_count string 0
>embedded_contentobject_array array Array(0)
>embedded_contentobject_count string 0
>reverse_embedded_contentobject_array array Array(0)
>reverse_embedded_contentobject_count string 0
>can_read boolean true
>can_pdf boolean false
>can_diff boolean false
>can_create boolean false
>can_create_class_list array Array(0)
>can_edit boolean false
>can_translate boolean false
>can_remove boolean false
>can_move boolean false
>can_move_from boolean false
>can_view_embed boolean false
>data_map array Array(3)
>grouped_data_map array Array(1)
>main_parent_node_id string 63011
>assigned_nodes array Array(1)
>parent_nodes array Array(1)
>main_node_id string 65604
>main_node object[eZContentObjectTreeNode] Object
>default_language string 'ger-DE'
>content_action_list boolean false
>class_identifier string 'image'
>class_group_id_list array Array(1)
>match_ingroup_id_list boolean false
>current_language string 'ger-DE'
>current_language_object object[eZContentLanguage] Object
>initial_language object[eZContentLanguage] Object
>initial_language_code string 'ger-DE'
>available_languages array Array(1)
>language_codes array Array(1)
>language_js_array string '[{"locale":"ger-DE","name":"Deutsch (Deutschland)"}]'
>languages array Array(1)
>all_languages array Array(1)
>can_edit_languages array Array(0)
>can_create_languages array Array(0)
>always_available integer 1
>allowed_assign_section_list array Array(1)
>allowed_assign_state_id_list array Array(1)
>allowed_assign_state_list array Array(0)
>state_id_array array Array(1)
>state_identifier_array array Array(1)
object_version object[eZContentObjectVersion] Object
>id string 2635327
>contentobject_id string 64262
>creator_id string 0
>version string 1
>status string 1
>created string 1393325567
>modified string 1393325671
>workflow_event_pos string 0
>user_id string 0
>language_mask string 3
>initial_language_id string 2
>creator NULL
>name string 'Haus der Natur Feldberg'
>version_name string 'Haus der Natur Feldberg'
>main_parent_node_id string 63011
>contentobject_attributes array Array(3)
>related_contentobject_array array Array(0)
>reverse_related_object_list array Array(0)
>parent_nodes array Array(1)
>can_read boolean false
>can_remove boolean false
>data_map array Array(3)
>node_assignments array Array(1)
>contentobject object[eZContentObject] Object
>initial_language object[eZContentLanguage] Object
>language_list array Array(1)
>translation boolean false
>translation_list array Array(1)
>complete_translation_list array Array(1)
>temp_main_node object[eZContentObjectTreeNode] Object
view_template string 'ezimage'
edit_template string 'ezimage'
result_template string 'ezimage'
has_validation_error boolean false
validation_error NULL
validation_log NULL
language object[eZContentObjectAttribute] Object
>id string 1436300
>contentobject_id string 64262
>version string 1
>language_code string 'ger-DE'
>language_id string 3
>contentclassattribute_id string 268
>attribute_original_id string 0
>sort_key_int string 0
>sort_key_string string ''
>data_type_string string 'ezimage'
>data_text string ' Q2Fub24=Q2Fub24gUG93ZXJTaG90IFNYMTAwIElTMQ==MTgwLzE=MTgwLzE=Mg==MjAxMTowMzoyNCAxNjoyNzo1NQ==MQ==MTk2MS8yMA==MjgvMTA=MjAwMDIyMA==MjAxMTowMzoyNCAxNjoyNzo1NQ==MjAxMTowMzoyNCAxNjoyNzo1NQ==AQIDAA==NS8xMTM4LzMyOTUvMzI=MC8zOTUvMzI=NQ==MTY=NjAwMC8xMDAwHAABAAMAMAAAAAgEAAACAAMABAAAAGgEAAADAAMABAAAAHAEAAAEAAMAIgAAAHgEAAAAAAMABgAAALwEAAAGAAIAHAAAAMgEAAAHAAIAFgAAAOgEAAAIAAQAAQAAANW3DwAJAAIAIAAAAAAFAAANAAQAlAAAACAFAAAQAAQAAQAAAAAAKQIAAAMAFAAAAHAHAAAmAAMAMAAAAJgHAAATAAMABAAAAPgHAAAYAAEAAAEAAAAIAAAZAAMAAQAAAAEAAAAcAAMAAQAAAAAAAAAdAAMAEAAAAAAJAAAeAAQAAQAAAAADAAEfAAMARQAAACAJAAAiAAMA0AAAAKoJAAAjAAQAAgAAAEoLAAAkAAMATgAAAFILAAAlAAEADgAAAO4LAAAnAAMABgAAAPwLAAAoAAEAEAAAAAIMAADQAAQAAQAAAAAAAAAtAAQAAQAAAAAAAAAAAAAAYAACAAAABQAAAAAAAAAEAP//AQAAAAEAAAAAAAAAAAAPAAMAAQAFIAEA/3///2DqcBfoA18AwAD//wAAAAAAAAAAAAABAAAAwAzADAAAAAD//wAA/3//fwAAAAD//1AAAgBwF+YArQAAAAAAAAAAAEQAIACgAEAAXwCKAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAqQAAAGEAhgAAAAAAAQD6AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAASU1HOlBvd2VyU2hvdCBTWDEwMCBJUyBKUEVHAAAAAABGaXJtd2FyZSBWZXJzaW9uIDEuMDAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPsBAACbAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAJQEAAJIBAABgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACUBAAAiAgAAAAAAAAAAAAAAAAAACAAAAAUAAAAAAAAABgAAAAUAAAAAAAAAAAAAAAoAAAAKAAAAwQAAALwAAAC/AAAAJQEAADsCAAARAAAAAAAAAAAAAAC8AAAAvwAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJAAAAAAEAAAABAAAmf////b///8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAByAQAAAAAAAJn////2////AAAAAAAAAAADAAAAAQAAAAAAAAAAAAAA+AMAAAIEAAAABAAAAAUAAAAAAACa////9////w4AAABSAwAABAcAAFYGAABSAwAAAQAAAEACAAAlAQAAwQAAAJMCAAARAAAABAAAAMAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFoFAAAFAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAfAUAAAAAAAAAAAAAwAAAAAEAAAAAAAAAjMr//wMAAAABAAAAWQUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAzgcAAEAEAAD1AAAAvgEAAGQAAADEAAAALAAAAPsPAAD7DwAAAQAAAAEAAAAbAAAACgAAAFc9X4EAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAYAACAAkAAQDADJAJZABkABIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAABAAAAAgACAAIAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACKAAEAAAAEAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACgAQAAAAAQAAgAAQABAIAC4AEAAAAAAAAAAAAACACAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAAAAAAnAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADgAAAAAAAAAAAAAAAAAGAAAAAACXNlWXdN/U04skvalatPxaSUkqALICAAA=AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMDEwMA==MQ==MzI2NA==MjQ0OA==MzM2Mg==MzI2NDAwMC8yMjU=MjQ0ODAwMC8xNjk=Mg==Mg==Aw==MA==MA==MA==MzI2NC8zMjY0MA== '
>data_int NULL
>data_float string 0
>contentclass_attribute object[eZContentClassAttribute] Object
>contentclass_attribute_identifier string 'image'
>contentclass_attribute_name string 'Bild'
>can_translate integer 1
>is_information_collector string 0
>is_required string 0
>content object[eZImageAliasHandler] Object
>has_http_value boolean false
>value object[eZImageAliasHandler] Object
>has_content string 1
>class_content string ''
>object object[eZContentObject] Object
>object_version object[eZContentObjectVersion] Object
>view_template string 'ezimage'
>edit_template string 'ezimage'
>result_template string 'ezimage'
>has_validation_error boolean false
>validation_error NULL
>validation_log NULL
>language object[eZContentObjectAttribute] Object
>is_a string 'ezimage'
>display_info array Array(4)
>class_display_info array Array(2)
is_a string 'ezimage'
display_info array Array(4)
>edit array Array(1)
>view array Array(1)
>collection array Array(1)
>result array Array(1)
class_display_info array Array(2)
>edit array Array(1)
>view array Array(0)

Naturschutz macht Spaß - Das Haus der Natur am Feldberg

Info: Haus der Natur, Dr. Pilet-Spur 4, 79868 Feldberg; Tel.: +49 (0)7676.933630, www.naz-feldberg.de

Der „Talking Ranger“ – lustig, lehrreich und preisgekrönt, eine faszinierend schöne 3D-Schau, ein 360°-Panorama-Gucki, ein virtuelles Geschichtsbuch mit bewegten Bildern, ein 22-Meter-Alpenpanorama. Die Ausstellung im Haus der Natur bietet lehrreiche Unterhaltung für die ganze Familie. Dazu gibt’s Führungen mit dem Ranger oder dem Förster, im Winter geführte Schneeschuhtouren und vieles mehr.
Zu Führungen bitte anmelden!

Dauer einer Ausstellungsführung: ca. 1 Stunde
Eintritt (incl. 3D-Schau): 4,00 Euro (ermäßigt 3,00 Euro, Schulkinder 2,50 Euro)
Weitere Führungen (ganzjährig!) im Naturschutzgebiet Feldberg auf Anfrage.

eZ debug

Clear cache:

Quick settings:

Timing: Jul 21 2019 03:17:16
Module start 'content'
Timing: Jul 21 2019 03:17:16
Module end 'content'
Error: eZTemplate:ezhttp Jul 21 2019 03:17:16
Unknown get variable 'ansicht'
Error: eZTemplate:ezhttp Jul 21 2019 03:17:16
Unknown get variable 'ansicht'
Error: eZTemplate:elementValue Jul 21 2019 03:17:16
Missing array data structure, got NULL
Error: Jul 21 2019 03:17:18
autoCompileLess
Timing: Jul 21 2019 03:17:19
Script end

Main resources:

Total runtime2.8195 sec
Peak memory usage39,424.0000 KB
Database Queries583

Timing points:

CheckpointStart (sec)Duration (sec)Memory at start (KB)Memory used (KB)
Module start 'content' 0.02480.2822 2,027.42197,146.3359
Module end 'content' 0.30702.5123 9,173.757825,325.2109
Script end 2.8193  34,498.9688 

Time accumulators:

 Accumulator Duration (sec) Duration (%) Count Average (sec)
Ini load
Load cache0.01630.5787280.0006
Check MTime0.00240.0842280.0001
Mysql Total
Database connection0.00030.011310.0003
Mysqli_queries0.19236.82035830.0003
Looping result0.01290.45845560.0000
TS translator
TS init0.00570.202340.0014
TS cache load0.00420.147440.0010
TS context load0.00370.131240.0009
Template Total2.787898.930.9293
Template load0.00710.251930.0024
Template processing2.780698.620130.9269
Template load and register function0.00310.111110.0031
states
state_id_array0.00460.1622330.0001
state_identifier_array0.00470.1681350.0001
Override
Cache load0.00660.2327230.0003
Sytem overhead
Fetch class attribute can translate value0.00450.159770.0006
Fetch class attribute name0.00010.003320.0000
Fetch class attribute name0.00410.145890.0005
Fetch class attribute is_required0.00010.002020.0000
XML
Image XML parsing0.01650.583970.0024
class_abstraction
Instantiating content class attribute0.00100.0364210.0000
General
dbfile0.00640.22521270.0001
String conversion0.00000.000810.0000
Note: percentages do not add up to 100% because some accumulators overlap

CSS/JS files loaded with "ezjscPacker" during request:

CacheTypePacklevelSourceFiles
998d15e2be96c31a61494662d52361ba_all.cssCSS3design/agr_responsive/stylesheets/bootstrap-datepicker.css
design/agr_responsive/stylesheets/jquery.fancybox.css
design/agr_responsive/stylesheets/camera.css
design/agr_responsive/stylesheets/ui.totop.css
design/stg_de/stylesheets/select2.css
design/stg_de/stylesheets/socialshareprivacy.css
extension/lisgmap/design/standard/stylesheets/lisgmap.css
extension/tportal/design/standard/stylesheets/menu.css
design/stg_de/stylesheets/dummy.css
design/stg_de/stylesheets/liscms-bootstrap.css
6dbdcea7e22b481367df15260f62adde.jsJS2https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js
design/agr_responsive/javascript/bootstrap.js
extension/tportal/design/standard/javascript/bootstrap-datepicker.js
design/stg_de/javascript/bootstrap-datepicker.de.js
design/agr_responsive/javascript/jquery.simpleWeather.js
design/agr_responsive/javascript/jquery.easing.1.3.js
design/agr_responsive/javascript/jquery.fittext.js
design/agr_responsive/javascript/jquery.popupWindow.js
design/agr_responsive/javascript/jquery.fancybox.js
design/agr_responsive/javascript/jquery.ui.totop.js
design/stg_de/javascript/jquery.backstretch.js
design/stg_de/javascript/jquery.izilla.touchMenuHover.js
design/stg_de/javascript/select2.js
design/stg_de/javascript/ga_anonym.js
design/stg_de/javascript/jquery.socialshareprivacy.min.js
design/stg_de/javascript/stg.js
design/agr_responsive/javascript/respond.src.js
design/agr_responsive/javascript/moment.js
design/agr_responsive/javascript/moment-de.js
extension/lispoi/design/standard/javascript/lispoi.js
design/stg_de/javascript/ready.js
design/stg_de/javascript/jquery.exif.js
extension/tportal/design/standard/javascript/modernizr.js
extension/tportal/design/standard/javascript/ssm.min.js
extension/tportal/design/standard/javascript/jquery.retinise.min.js
design/agr_responsive/javascript/camera.js
extension/tportal/design/standard/javascript/jquery.clearfield.js
extension/tportal/design/standard/javascript/breakpoints.js
design/agr_responsive/javascript/jquery.ias.js
extension/listoubiz/design/standard/javascript/listoubiz.js
extension/lisgmap/design/standard/javascript/markerclusterer.js
extension/lisgmap/design/standard/javascript/jquery.lisgmap.js
extension/lisgmap/design/standard/javascript/infobox.js
extension/lisgmap/design/standard/javascript/oms.js

Templates used to render the page:

UsageRequested templateTemplateTemplate loadedEditOverride
1node/view/full.tplliscms_node_view_full_article.tpldesign/stg_de/override/templates/liscms_node_view_full_article.tplEdit templateOverride template
6content/datatype/view/ezxmltext.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezxmltext.tplEdit templateOverride template
1content/datatype/view/ezxmltags/link.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezxmltags/link.tplEdit templateOverride template
7content/datatype/view/ezxmltags/paragraph.tpl<No override>extension/ezdemo/design/ezdemo/templates/content/datatype/view/ezxmltags/paragraph.tplEdit templateOverride template
3content/datatype/view/ezxmltags/line.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezxmltags/line.tplEdit templateOverride template
2content/datatype/view/ezxmltags/strong.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezxmltags/strong.tplEdit templateOverride template
1content/datatype/view/ezgmaplocation.tplliscms_content_datatype_view_ezgmaplocation.tpldesign/stg_de/override/templates/liscms_content_datatype_view_ezgmaplocation.tplEdit templateOverride template
1pagelayout.tplliscms_pagelayout.tpldesign/stg_de/override/templates/liscms_pagelayout.tplEdit templateOverride template
1setup/debug_toolbar.tpl<No override>design/standard/templates/setup/debug_toolbar.tplEdit templateOverride template
 Number of times templates used: 23
 Number of unique templates used: 9

Time used to render debug report: 0.0008 secs